BÁO CÁO TỔNG KẾT SHOW ” CUỘC ĐUA BÁN HÀNG “

 Ngày 02/12/2018 nhóm đã tổ chức chương trình “ SHOW CUỘC ĐUA BÁN HÀNG “ Nhằm mục đích gây quỹ cho chương trình tổng dân vận ” Trà Vân – Dấu Chân Mùa Xuân ” của Nhóm từ thiện Hand In Hand tại xã Trà Vân, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

[BÁO CÁO TỔNG KẾT SHOW ” CUỘC ĐUA BÁN HÀNG ” ]

Lời đầu tiên cho phép nhóm cảm ơn tất cả các thành viên đã tham gia Show một cách rất nhiệt tình.
Cuộc đua lần này là một hoạt động thành công của nhóm, mang lại nhiều điều cho toàn nhóm và từng thành viên cả về thành quả đạt được và kinh nghiệm (kỹ năng mềm trong quá trình làm việc) trong quá trình tham gia show “cuộc đua bán hàng”.
Cảm ơn mọi người rất nhiều!!!

Cuộc đua bán hàng


Ngày 02/12/2018 nhóm đã tổ chức chương trình “SHOW CUỘC ĐUA BÁN HÀNG” Nhằm mục đích gây quỹ cho chương trình tổng dân vận ” Trà Vân – Dấu Chân Mùa Xuân ” của Nhóm từ thiện Hand In Hand tại xã Trà Vân, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Thống kê như sau:
Tiền vốn: 1.000.000 đồng
Tổng số tiền thu được: 8.990.000 đồng (chưa trừ vốn)
Tổng số tiền chi: 603.000 đồng (không cộng vốn)
Lợi nhuận thu được: 7.387.000 đồng
(Đã trừ vốn và tất cả các chi phí phát sinh và tiền hỗ trợ cho thành viên )

Trong quá trình diễn ra chương trình gồm có thuận lợi và khó khăn như sau:
THUẬN LỢI:
– Thành viên tham gia nhiệt tình, tích cực
KHÓ KHĂN:
– Thành viên vẫn chưa khắc phục được giờ cao su
   
1 LẦN NỮA XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN TẤT CẢ CÁC THÀNH VIÊN ĐÃ THAM GIA !!!
#HandinHand3T

#cuocduabanhang
HÃY CỐNG HIỀN MÀ KHÔNG ĐÒI HỎI 

Cuộc đua bán hàng

Tin: Hoa Hoa