BÁO CÁO TỔNG KẾT SHOW “QUYÊN GÓP VE CHAI” 2019

BÁO CÁO TỔNG KẾT SHOW “QUYÊN GÓP VE CHAI”
Lời đầu tiên cho phép mình gửi lời cảm ơn đến những thành viên tích cực tham gia và phụ giúp để show diễn ra thành công!!
Ngày 18/08/2019 Nhóm chúng ta đã tổ chức buổi “QUYÊN GÓP VE CHAI KHU VỰC KÍ TÚC XÁ”.
Trong quá trình thực hiện show, có một số thuận lợi và khó khăn như sau:
* Về thuận lợi:
– Các thành viên tham gia rất tích cực, nhiệt tình.
*Về khó khăn:
– Thời gian thực hiện hiện show còn cao su
==>> Kết quả đạt được: 250k (đã trừ tất cả chi phí)
– Thay mặt ban điều hành mình (em) xin cảm ơn tất cả thành viên, anh chị cựu đã tham gia show ve chai sáng nay (18/09/2019), mong mọi người sẽ giữ tinh thần cho show lần sau và kêu gọi thêm nhiều thành viên tham gia nữa.
#Handinhand
#3T
Một số hình ảnh trong show:
Thành viên tham gia quyên góp ve chai
Thành viên tha gia show
Quyên góp ve chai

Tin: Hoa Hoa