BIGGAME VERSION 1

Vào lúc 4h30 sáng ngày 29/12/2013, các thành viên của nhóm từ thiện Hand In Hand Việt Hàn đã bắt đầu xuất phát từ trường Việt Hàn đến các trạm lân cận cho chương trình Bigggame Version1, tất cả đều vô cùng hào hứng để cùng nhau giải mật thư, chạy trạm, chơi trò chơi liên hoàn. Với hoạt động lớn như Biggame lần này, đòi hỏi mọi người phải có tinh thần nhiệt huyết cũng như năng lượng để tham gia.

Qua chương trình Biggame Version1, mọi người đã có một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Hoạt động này giúp mọi người có thêm kĩ năng mềm, xử lý tình huống, làm việc chung với đồng đội, giải mật thư, morse, đồng thời gắn kết các thành viên lại với nhau.

Dưới đây là môt số hình ảnh của hoạt động Biggame Version1

                                                                  Đội chơi 1
                                                                                      Đội chơi 2
                                                                                     Đội chơi 3
                                                                                           Đội chơi 4

Biên tập: Thư Hugo