ĐẠI HỘI NHIỆM KÌ 2014-2015

Vào lúc 18h00 ngày 11/03/2014 tại giảng đường C nhóm Hand In Hand đã tổ chức đại hội nhiệm kì 2014 – 2015, nhằm chọn ra những gương mặt hoạt động tiêu biểu và có khả năng làm việc tốt để tiếp tục điều hành những hoạt động sắp tới của nhóm.

Dự đại hội gồm có BCH Đoàn trường; anh chị Cựu của nhóm, người anh em Hand In Hand sư phạm, các CLB thuộc BCH Đoàn trường và toàn thể thành viên của nhóm Hand In Hand Việt Hàn.

Chương trình Đại hội là một trong 5 chương trình lớn của nhóm, nhằm tìm ra hướng đi cũng như giúp nhóm ngày càng phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi Đại hội vừa qua :

Ban Cơ cấu nhiệm kỳ mới 

Toàn cảnh đại hội 

Lễ chào Cờ trước đại hội

Biên tập: Thư Hugo