CHƯƠNG TRÌNH HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO 2013

Ngày 09/03/2013 vừa qua, các thành viên của Nhóm từ thiện Hand In Hand đã tập trung tại giảng đường A trường cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt Hàn để tham gia chương trình hiến máu nhân đạo do Đoàn trường tổ chức.

Dưới đây là một số hình ảnh trong đợt hiến máu nhân đạo trong ngày 09/03/2013 vừa qua.

Thành viên nhóm tham gia hiến máu
Thành viên nhóm tham gia hiến máu
Thành viên nhóm tham gia hiến máu

Ảnh và Tin: Thư Hugo