THU GOM VE CHAI TẠI KHU VỰC QUẬN NGŨ HÀNH SƠN

Ngày 25/10/2012, nhóm từ thiện Hand In Hand Việt Hàn đã có buổi đi gom ve chai quanh kí túc xá và các hộ gia đình lân cận trong khu vực quận Ngũ Hành Sơn.

Hoạt động này nhằm nâng cao ý thức bảo vệ khuôn viên, môi trường sống cũng như gắn kết các thành viên lại với nhau.

Biên tập: Thư Hugo